حسابداری مدیریت

از آغاز قرن حاضر در جوامع و سازمانها تا حد زیادی تغییر یافته و محیط تجاری نیز با تغییرات هرچه بیشتر نسبت به همه زمان ها در حال دگرگونی است . ولی انواع روشهای حسابداری مثل حسابداری بهای تمام شده سنتی هنوز با این محیط کسب و کار جدید هماهنگ نشده و جای خود را پیدا نکرده است، زیرا بیش از حد پیچیده بوده و در آن سخت است شناسایی بهنگام و دقیق محصولاتی که مشارکت بیشتری را در سود شرکت و افزایش اثربخشی آن دارند نداشته و بنابراین موفقیت شرکتها را با شکست مواجه می کند. در مقابل شاخص های در روش های جدید حسابداری طراحی شده است که به راحتی قابل درک هستند و قابلیت شناسایی محصولات دارای مشارکت بالا در سود شرکت و اثربخشی آن را دارند. بنابراین به مدیران اجازه می‌دهد تا به سرعت تصمیم های بهینه را اتخاذ نمایند.

در محیط هایی که به صورت مداوم در حال تغییر می‌باشند، بسیاری از شرکت ها نیز تغییر می کنند. این شرکت ها تلاش می کنند تا به تغییرات ادامه داده و راه های جدید را برای رقابت پیدا کنند و با انجام چنین کاری آنها در پویایی های بازار مشارکت می‌کنند. بسیاری از مدیران قبول دارند که بهترین روش برای موفقیت ، تمرکز بر مشتری می باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که شکل های جدید سازمان ها و شرکت ها ظاهر می شود، اشکالی از شرکتهایی که به دنبال انعطاف پذیری بیشتر و درک بهتر از بازار می باشند به وجود می آیند . این تقاضا که هر فرد در شرکت آنچه را که در شرکت انجام میدهند و موقعیتی که شرکت می‌خواهد در آن قرار گیرد درک کرده و در آن مشارکت می‌کنند ، باعث می‌شود تا سازمان را به صورت یک کل در نظر بگیریم با هدف رضایت مصرف کنندگان، انقلاب های واقعی اتفاق می افتد بسیاری از مفروضاتی که قبلاً موثر به نظر میآمدند، در حال حاضر مورد تردید قرار گرفتند. معرفی روش های نوین هزینه یابی نظیر هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بر پایه آن هزینه یابی مرحله‌ای جهت عملی نمودن اصل تمرکز بر مشتری در محاسبه بهای تمام شده مربوط و قابل اتکاء از جمله این تحولات در حسابداری مدیریت در همراستایی با تحولات محیطی می باشد. اکثر اندیشمندان از دیدگاه سیستمی سازمان ها حمایت کرده و به ما یاری می‌دهند که شرکتها را به صورت یک موجود زنده در نظر بگیریم که در آن همه قسمت ها نیاز به همکاری هماهنگ با هم دارند به گونه‌ای که همگی آنها می‌توانند در نیل به اهداف مطلوب مشارکت داشته باشند. همه این انجمنها تایید می‌کنند که مدلهای مدیریت متداول در حال منسوخ شدن است.

در این زمینه دیدگاه گلدرات در این مفهوم از همه بیشتر است خود را مثل بسیاری از افراد دیگر در مورد نیاز به تغییر مدیریتی نیاز به مشاهده شرکت به صورت یک سیستم و نیاز به تبدیل شرکت به یک سازمان یادگیرنده صحبت می کنند. در ضمن ایشان به ما ابزارهای را ارائه میدهد که ممکن است ما را برای رسیدن به این امر یاری کنند. این ابزارها فرایند تفکر نظرات می‌باشد فرایند تفکر پایه ای برای یادگیری سازمانی و برای ایجاد سازمانی که متحمل تغییرات شده و متعاقب سازمان وارد فرآیند بهبود مستمر می شود. همه تغییرات در محیط تجاری، اثراتی را بر روی حسابداری مدیریت می گذارد. این اثرات این هنگامی مشهود می‌شوند که ما انتقادهای شدیدی که در مورد روشهای حسابداری مدیریت ارائه می شود را بررسی کنید .پیشرفت در تکنولوژی اصول رقابت را در سراسر دنیا تغییر داده است. به منظور رقابتی موثرتر، شرکتها باید تلاش کنند و با استفاده از عنصر مثلث بقا (قیمت، کیفیت و سرعت دسترسی )محصولاتی را تولید کنند که در عین حال قیمت پایین را دارا می باشند کیفیت بالای آنها حفظ شده و خدمات قابل توجهی را به مشتریان فراهم کنند.یک مشکل مهم که هنوز به خوبی درک نشده است ،نقشی است که به وسیله سیستم‌های حسابداری بهای تمام شده فراهم می شود. اطلاعات به صورت یک شکل یکسان فراهم نمی‌شود تا به مدیران برای تشخیص اولویت بندی و حل مشکلات کمک نمایند. از مدیران تولید به طور مداوم خواسته می شود تا بر خلاف اطلاعات حسابداری موجود تصمیم های متناقضی را اتخاذ نمایند. این اطلاعات نامربوط می‌باشند انتقادها براساس تغییراتی در محیط میباشد تغییراتی را که همتایی در حسابداری مدیریت ندارند. در نتیجه شرکت داده پرداز تصمیم ساز با ارائه مجموعه سیستم نرم افزار BABC) به دنبال حل این مشکلات می باشد .