اتصال به سامانه مودیان، با ماژول سامانه مودیان تصمیم ساز

بدون شک این روزها در مورد سامانه مودیان، پایانه‌های فروشگاهی، صورتحساب‌های الکترونیک و غیره زیاد می‌شنوید. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور برای ایجاد شفافیت به هوشمندسازی نظام مالیاتی سامانه مودیان را راه اندازی کرده است. شفافیت در اقتصاد هر کشوری آثار بسیار مهمی از جمله جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات بر اساس علی الراس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم و احترام مودیان مالیاتی، حتما افزایش رضایت مودیان مالیاتی را به همراه خواهد داشت. با توجه به مهم بودن این موضوع سیاست مداران این عرصه تاکید کردن تا مالیات ستانی باید مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد، باشد و در این راه بهره گیری از ابزارهای ثبت معاملات در سامانه‌های اطلاعاتی، که به دنبال آن باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتار منصفانه گردد و همچنین باعث حذف تبعیض و تشخیص مالیات فعالان اقتصادی بر مبنای داده‌های موثق و قابل اعتماد مالی خواهد شد.

مهم ترین امکانات ماژول سامانه مودیان تصمیم ساز

 • •امکان تخصیص شناسه عمومی و اختصاصی مالیاتی به کالاها
 • • اختصاص شناسه عمومی کالاها بصورت گروهی
 • •امکان تعیین نحوه ارسال صورتحساب در لحظه و یا بصورت گروهی انتخابی
 • • امکان ارسال گروهی و انتخابی صورتحساب‌ها به سامانه مودیان
 • • امکان مشخص نمودن نحوه تسویه حساب در صورت حساب های ارسالی
 • • ارسال خودکار صورت حساب‌ها بعد از ثبت آن‌ها به سامانه مودیان
 • • امکان ارسال صورت حساب‌های اصلی، اصلاحی، لغو شده و برگشتی
 • • امکان ارسال فاکتور دیجیتال از طریق پیامک
 • • استعلام وضعیت صورت حساب‌های ارسالی به سامانه مودیان
 • • مشاهده خطاهای صورت حساب‌های ارسال شده و رفع آن‌ها
 • • چاپ فاکتور به همراه اطلاعات مربوط به سامانه مودیان شامل شناسه یکتای مالیاتی و اطلاعات مرتبط
 • • امکان گزارش گیری متنوع روی صورتحساب‌ها، نحوه ارسال و نتیجه ارسال آن‌ها
 • • امکان اتصال به سامانه مودیان بصورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی
 • • ارائه راهکار تولید کلیدهای خصوصی، عمومی و مرتبط