ERP

چیست؟ پیش از هر چیزی باید به پاسخ این سوال یعنی تعریف کلی از مفهوم ERP پرداخت. راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning) و یا به‌اختصار ERP (ای آر پی) شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها می‌شود. که از طریق سامان دادن تمام داده‌ها و فرآیندهای یک سازمان در یک راهکار واحد و با ایجاد بانک اطلاعاتی منظم، پیوسته و دقیق به بهبود عملکرد سازمان منجر می‌شود.

باید به این نکته توجه کرد که ERP یک مفهوم مدیریتی است. و به‌عنوان دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف آکادمیک و دانشگاهی تدریس می‌شود. سرفصل‌های متنوعی دارد و اهداف و ضرورت‌های خود را به دنبال دارد.

نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در‌واقع سیستم‌هایی هستند که داده‌های موجود در سراسر یک سازمان را یکپارچه می‌‌سازند. و در زمان مناسب‌ در‌ اختیار کاربرانی قرار می‌دهند که به آن نیاز دارند. چنین سیستمی به تمامی افراد یک مجموعه اجازه می‌دهد تا حتی با وجود پراکندگی جغرافیایی در هماهنگی کامل با هم کار کنند.

نرم افزارهای ERP از طریق ارائه راهکاری جامع برنامه ریزی منابع سازمان به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا مدیریت منابع خود‌ (مواد، منابع انسانی، منابع مالی و غیره) را به شکلی بهینه و بر اساس بهروش‌های (Best Practice) شناخته‌شده جهانی مدیریت نمایند.

کارکردهای‌ راهکار جامع برنامه‌ریزی منابع سازمان

راهکار برنامه‌ریزی منابع سازمان‌ برای‌ پشتیبانی از حوزه‌های عملیاتی کلیدی یک سازمان طراحی شده است که تمام داده‌ها‌ و فرآیندهای‌ یک سازمان را در یک‌ سیستم‌ واحد ذخیره‌ می‌کند‌. یک‌ عامل کلیدی در بیشتر راهکارهای مدیریت جامع منابع سازمانی استفاده از پایگاه داده واحد به‌منظور ذخیره‌سازی داده برای ماژول‌های‌ مختلف سیستم است. این‌ سیستم امکان مدیریت اغلب‌ ملزومات‌ سیستم‌های اطلاعاتی یک کسب و کار‌ را‌ فراهم می‌کند. و به‌عنوان سیستم اصلی و اساسی سازمان در‌ نظر‌ گرفته می‌شود. این سیستم به‌ طور‌ پیوسته‌ بر اساس نیازهای در‌ حال‌ رشد سازمان‌ها، تغییر می‌کند‌. همان‌طور‌ که پیش‌تر بیان شد، این سیستم طیف وسیعی از فعالیت‌های عملکردی و فرآیندهای داخلی سازمان‌ را‌ شامل می‌شود و به این منظور دارای‌ مجموعه‌ای‌ از زیرسیستم‌ها‌ نظیر‌ برنامه‌ریزی‌ تولید، خرید قطعات، کنترل‌ موجودی، لجستیک و توزیع، فروش، انبارداری، مالی و… می‌گردد.

حیطه‌های مختلفی که معمولاً توسط ای آر پی پوشش داده می‌شوند عبارت‌اند از:

 1. مالی و حسابداری
 2. لجستیک
 3. منابع انسانی
 4. گردش کار
 5. خرید و تدارکات و زنجیره تامین
 6. فروش و بازاریابی
 7. انبارداری
 8. تولید
 9. خدمات
 10. پروژه ها
 11. هوش تجاری