سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

چیست؟ پیش از هر چیزی باید به پاسخ این سوال یعنی تعریف کلی از مفهومدسترسی به اطلاعات به هنگام و صحیح در تصميم گيرهای مديران در جهت مدیریت بهنگام هزینه ها و بالا بردن رضایت مشتریان، اهميت زيادي دارد. گزارشگري به هنگام مزاياي بسياري در مقايسه با گزارشگري سالانه ارائه ميدهد. متاسفانه بدلیل وجود بحران های اقتصادی این مدل گزارشگری(مدل سنتی ، دوره ای) منقضی شده است و مدیران سازمان ها در جهت انطباق با شرایط اقتصادی جامعه نیاز به اطلاعات بروز از فرآیند ها و فعالیت ها دارند. با توجه به اهميت این موضوع ، بکارگیری معماری سازمانی(EA) و یکپارچگی سیستم های نرم افزاری سازمان(EAI) و مستند سازی فرآیند های کسب و کار(BPMN) از نیاز های اساسی سازمان ها می باشد . برای برقراری ارتباط بین جریان اطلاعات فرآیند ها و فعالیت‌های واحدهای مختلف با منابع مصرفی ازبرنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) مبتنی بر جریان فرآیندها استفاده می شود. بودجه بندي بر مبناي عملکرد با آگاه ساختن مديران و سياستگذاران به اطلاعات بهتر درباره نتايج هر برنامه و مجموعه برنامه هايي که براي رسيدن به اهداف مشترکي اجرا مي شوند، توانايي تصميم گيران را در ارزيابي درخواست هاي بودجه اي دستگاه هاي اجرايي افزايش مي دهد. اين نظام بودجه بندي مي تواند درباره دستاوردها وپاسخ به اين سوال که آيا منافع استفاده از منابع بيش از هزينه هاي آن است؟ و آيا مديران از توانايي مورد نياز براي دست يابي به نتايجي که وعده داده اند برخوردارند ؟، اطلاعات مفيدي را ارائه کند.مراحل استقرار سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری بهنگام به شرح زیر می باشد : 1) استقرار پروژه معماری سازمانی براساس ماده 12 بخشنامه دولت الکترونیک 2) مستند سازی فرآیند های کسب و کار (BPMN) و تهیه بهترین شیوه انجام کار (Best practice) با استفاده از استاندارد APQC و سایر استاندارد ها ...( دستورالعمل اصلاح فرآیند ها و روش های انجام کار در سال 93 توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است ) 3) ایجاد سیستم های یکپارچه سفارشی سازی شده (Customized ERP) مبتنی بر جریان فرآیند های مستند شده استاندارد ( مانند :سیستم تعمیرات و نگهداری ، سیستم های زیر ساختی ، سیستم های BPMS ، سیستم مدیریت پروژه ، سیستم های مالی(حسابداری بخش عمومی ) ، و.....) 4) استقرار سیستم فراسوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سیستم های بودجه بندی به عنوان زیر سیستم های اساسی Customized ERP. 5) استقرار هوش تجاری و سایر تکنیک های لازم برای ایجاد گزارشگری بهنگام از قبیل استفاده از ابزار موبایل ، رایانش ابری و....