نرم افزار حسابداری و مالی

این سامانه به کسب‌وکارهای متوسط و کوچک کمک می‌کند در هر زمان و مکانی امور مالی را مدیریت کنید.

نرم افزار امکان ردیابی دقیق تراکنش های مالی – انبار،فروش،دریافت و پرداخت،اسناد خودکار مالی،حسابداری انبار و … – گزارش گیری و تجزیه و تحلیل آنی را فراهم می کند.