پیام نوروزی مدیر عامل محترم داده پرداز تصمیم ساز

سپاس ایزد منان را که ما را یاری کرد تا در سایه رحمت و لطف بیکرانش و تلاش بی ‌وقفه و همت همکاران دلسوز، متخصص و مجرب خود، به بخش زیادی از اهداف و مأموریت مورد نظر شرکت داده پرداز تصمیم ساز دست یابیم. همکاران عزیز،، همانگونه که استحضار دارید، به فضل پروردگار و با همکاری و عزم راسخ شما در سال 99 شرکت موفقیت های ...

بیشتر

جلسه استقرار سیستم فراسوی بهاءیابی بر مبنای فعالیت کارخانه آهک هیدراته اهر

جلسه استقرار سیستم فراسوی بهاءیابی بر مبنای فعالیت با حضور مدیرعامل محترم شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان و مدیر امور مالی مجتمع مس سونگون و مدیران امور کارخانه و معدن کارخانه آهک هیدراته اهر ...

بیشتر

پیام نوروزی مدیر عامل محترم داده پرداز تصمیم ساز

سپاس ایزد منان را که ما را یاری کرد تا در سایه رحمت و لطف بیکرانش و تلاش بی ‌وقفه و همت همکاران دلسوز، متخصص و مجرب خود، به بخش زیادی از اهداف و مأموریت مورد نظر شرکت داده پرداز تصمیم ساز دست یابیم. همکاران عزیز،، همانگونه که استحضار دارید، به فضل پروردگار و با همکاری و عزم راسخ شما در سال 98 شرکت موفقیت های ...

بیشتر
1 2 3
;