امضا توافقنامه استقرا بهای تمام شده


شرکت مس مزرعه

امضا توافقنامه استقرا بهای تمام شده در شرکت مس مزرعه با حضور دکتر خیر الدین مشاور فناوری وزیر علوم و جناب اقای مهندس بیات ماکو مدیرعامل مس سونگون و رییس هیات مدیره مس مزرعه و دکتر واعظی مدیر کل محترم پارک علم و فناوری استان و دکتر زینالی رییس هیات مدیره شرکت داده پرداز تصمیم ساز در نمایشگاه ربع رشیدی

15 آبان