امضای قرارداد بهای تمام شده


شهرداری منطقه ۳

امضا قرار داد بهای تمام شده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در شهرداری منطقه ۳ شهرداری کلان شهر تبریز

17 مرداد