مس آذربایجان


جلسه استقرار سیستم فراسوی بهاءیابی بر مبنای فعالیت با حضور مدیرعامل محترم شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان و مدیر امور مالی مجتمع مس سونگون و مدیران امور کارخانه و معدن کارخانه آهک هیدراته اهر

16 بهمن