بازدید از کارخانه تولید آهک هیدراته اهر جهت مستند سازی فرآیند ها و محاسبه بهای تمام شده


کارخانه تولید آهک هیدراته

این بازدید به منظور بررسی استقرار سیستم مستند سازی فرآیند ها و محاسبه بهای تمام شده در اذر ماه ۹۸ انجام گرفت

30 آذر