دکتر مهدی زینالی

دکترای حسابداری و حسابدار مدیریت خبره CMA دارای 17 سال سابقه فعالیت در تیم توسعه نرم افزار شرکت داده پرداز تصمیم ساز

Dr_Zeinali@gmail.com 09140005212

مهندس یونس نوریان

کارشناس ارشد نرم افزار و هفده سال تجربه مرتبط با کسب و کار های فناوری اطلاعات

younesnourian@gmail.com 09144032449

دکتر محمد تقی باقری

دکترای نرم افزار ، مدیر فنی تیم تولید نرم افزار شرکت داده پرداز تصمیم ساز

dr.mbageri@gmail.com 09021013624

دکترسعید فضایلی

دکترای صنایع و مدیر تیم تحلیل و طراحی نرم افزار

fazayrli@dptsco.ir 09144032449

مهندس آیلار صیادی اصل

کارشناس فناوری اطلاعات ، برنامه نویس ارشد شرکت داده پرداز تصمیم ساز

ailarsayadi@gmail.com 09144032449

مهندس جواد دلگرم

کارشناس نرم افزار ، برنامه نویس و تحلیل و طراحی نرم افزار شرکت داده پرداز تصمیم ساز

javaddelgarm@gmail.com 09144032449

مهندس مجید بیکدل

کارشناس نرم افزار ، برنامه نویس شرکت داده پرداز تصمیم ساز

majid.bikdel20@gmail.com 09144032449

مهندس شاهین نوبری فر

کارشناس مهندسی صنایع ، کارشناس فرآیند های کسب و کار

shahinnobari44@gmail.com 09144032449

فاطمه زینالی

کارشناس ارشد حسابداری

fatemezeynali31@gmail.com 09144032449

مهندس مهدی نجفی

کارشناس نرم افزار ، برنامه نویس شرکت داده پرداز تصمیم ساز

mnmahdi75@gmail.com 09144032449
;