راه اندازی سامانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بهایابی بر مبنای فعالیت در برق منطقه ای کل کشور

جلسه ارائه استقرار موفق سامانه بهای تمام بر مبنای فعالیت شده و بودجه ریزی برمبنای عملکرد شرکت برق منطقه ای آذر بایجان در شرکت توانیر با حضور معاونت محترم اقتصادی و مدیران بودجه و فناوری اطلاعات شرکت توانیر و مدیر عامل محترم و معاونت مالی شرکت برق منطقه ای آذر بایجان برگزار گردید و مقرر شد این سامان ...

بیشتر

کارگاه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بهای تمام شده با مدیران شرکت توانیر و برق منطقه ای کشور

10 مرداد 1398 کارگاه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بهای تمام شده با مدیران شرکت توانیر و برق منطقه ای کشور توسط اساتید بودجه شرکت داده پرداز تصمیم ساز به مدت 2 روز برگزار گردید ...

بیشتر

جلسه دو روزه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بهای تمام شده با مدیران شرکت توانیر و برق منطقه ای کشور

تیم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بهای تمام شده بر مبنای فعالیت شرکت داده پرداز تصمیم ساز طی جلسه دو روزه با مدیران شرکت توانیر و برق منطقه ای کشور ، راه کارهای اساسی پیاده سازی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در صنعت برق کشور را بررسی کرده و این تیم آمادگی خود جهت راه اندازی سامانه بهای تمام شده و بودجه ریز ...

بیشتر
1
;