رزومه کاری شرکت داده پرداز تصمیم ساز


پروژه های در حال اجرا


✔ استقرار سیستم فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت(BABC) و بودجه ریزی عملیاتی با رویکرد سیستم یکپارچه در شرکت برق منطقه ای آذربایجان .
✔ همکاری در استقرار سیستم فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت(BABC) در شرکت توزیع برق تبریز .
✔ همکاری در استقرار فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد فازی با نرم افزارDPTSCO در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز .

سوابق كاری

- مشاوره و همکاری در استقرار بهایابی برمبنای فعالیت و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه فنی و حرفه ای كل کشور(167 دانشكده) از جمله :
✔ سازمان مركزي دانشگاه فني و حرفه اي
✔ دانشكده فني 1 تبريز
✔ دانشكده شريعتي تهران
✔ دانشكده شهيد منتظري مشهد
✔ دانشكده كشاورزي مراغه
✔ دانشكده مهاجر اصفهان و ........
✔ رونمايي وزير محترم علوم از بودجه دانشگاه فني و حرفه اي

- همكاري در استقرار سيستم حسابداري تعهدي و بودجه ريزي عملياتي در شهرداري کلان شهر تبريز و مناطق ده گانه آن

✔ شهرداري منطقه 1
✔ شهرداري منطقه 2
✔ شهرداري منطقه 3
✔ شهرداري منطقه4
✔ و...
- همكاري در استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC و مديريت هزينه در شرکت گاز استان آذربايجان شرقي.
- همکاری در استقرار سیستم فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور
پایلوت
- واحد تبریز
- واحد ایلام
- واحد سردرود
- واحد عجب شیر
- واحد سراب
- مشاوره در استقرار سیستم BABC و مدیریت فرآینددر شرکت هولدینگ ارزش آفرینان کردستان .
- مشاوره در توليد نرم افزار هاي حسابداري و مالي و انجام مشاوره هاي لازم .
- همکاري در پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در 13 واحد از دستگاههاي دولتي استان كرمان به مدت 18ماه(در سال 85)
✔ سازمان مسكن و شهرسازي
✔ سازمان جهاد کشاورزي كرمان و جيرفت
✔ سازمان بازرگاني
✔ بنياد شهيد و امور ايثارگران
✔ اداره هوا شناسي
✔ اداره گمرك
✔ اداره تعاون
✔ محيط زيست
✔ دامپزشكي
✔ سازمان صنايع و معادن
✔ اداره كل راه و ترابري ،و .....
- همكاري در پياده سازي سيستم هزينه يابي و مديريت هزينه در شركت مخابرات استان كرمان به مدت 1 سال
- همكاري در استقرار سيستم بودجه ريزي عملياتي در شهرداري قزوين
- همكاري در زمينه پياده سازي سيستم هزينه يابي محصولات و خدمات شركت توزيع برق شمال غرب استان كرمان
- مشاوره در زمينه سيستم هاي مالي و حسابرسي و بهاي تمام شده در موسسات قرض الحسنه
- مشاوره شرکت هاي خصوصي و بانک ها در زمينه استقرار سيستم بهاي تمام شده و مديريت هزينه

همکاري در پروژه هاي تحقيقاتي :

✔ استقرار بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت (ABC) در بانک ملت ،
✔ استقرار بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت (ABC) در دانشکده سما تبريز(خواهران)
✔ استقرار بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت (ABC) در موسسه حسابرسي تامين اجتماعي
✔ استقرار بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت (ABC) در بانک مهر اقتصاد
✔ استقرار بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت (ABC) در شرکت فولاد ميانه
✔ استقرار بهاي تمام شده و بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در بيمارستان عالي نسب در تبريز (جراحي قلب)
✔ استقرار بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت (ABC) در بيمارستان 29 بهمن تبريز (بخش دياليز)
✔ استقرار بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت (ABC) در شرکت قطعات خودرو اميرنيا
✔ استقرار بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت (ABC) در صنعت پرورش ماهي
✔ استقرار بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت (ABC) در شرکت پالايش نفت تبريز (حامل هاي انرزي )
✔ استقرار بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت زمان گرا (TDABC) در شرکت های تولید قند
✔ استقرار بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت (ABC) در كارخانه توليد ابگرمكن در تبريز

سخنراني در کنفرانس هاي بين المللي در کشورهاي مختلف در حوزه بهاي تمام شده و بودجه ريزي

✔ اولين كنفرانس بين المللي در شهر گوموشانه در تركيه(2011)
✔ اولين كنفرانس بين المللي در شهر لابون مالزي (2008)
✔ دومين كنفرانس بين المللي در شهر كوالامپور مالزي (2011)
✔ اولين كنفرانس بين المللي در شهر كاوشيون تايوان (2010)
✔ كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و اقتصاد در لهستان (2014)

برگزاري دوره ها

✔ برگزاري كارگاهاي كاربردي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در همايش توسعه استان ايلام- استان اذربايجان شرقي
✔ برگزاري كارگاه بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در شركت برق منطقه اي زنجان
✔ برگزاري كارگاه بهايابي بر مبناي فعاليت و بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در شركت پالايش نفت تبريز(5 دوره)
✔ برگزاري كارگاه بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در بنياد مسكن استان آذربايجان شرقي(3 دوره)
✔ برگزاري كارگاه حسابداري تعهدي و بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در شهرداري تبريز (10 دوره)
✔ بركزاري كارگاه بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در شركت پست تبريز
✔ برگزاري كارگاه بهايابي و بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در اداره ثبت اسناد و املاك تبريز
✔ برگزاري دوره استاندارد هاي حسابداري اداره خدمات درماني كرمان
✔ برگزاري كارگاه بودجه ريزي و بهايابي بر مبناي فعاليت براي كاركنان مالي و بودجه دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي در واحد مراغه
✔ برگزاري كارگاه بودجه ريز ی بر مبناي عملكرد در سومين كنفرانس حسابداري مديريت در واحد علوم و تحقيقات تهران

سایر موارد

- همکاری در اجرای اولين كنفرانس كاربردي بهايابي و بودجه ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد ملي.

استقرار موفق سامانه بهای تمام شده بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی برمبنای عملکرد شرکت برق منطقه ای آذر بایجان


بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بهنگام

استقرار موفق سامانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بهای تمام شده بر مبنای فعالیت با رویکرد سیستم های یکپارچه در سال 1397 در برق منطقه ای آذر بایجان

کنفرانس


کنفرانس بهایای و بودجه ریزی

کنفرانس کاربردی بهایابی و بودجه ریزی برمبنای عملکردبا رویکردی ملی با مشارکت دانشگاه فنی و حرفه ای