مجوزها و تقدیر نامه ها


عضویت در شورای عالی انفورماتیک کشور

شرکت داده پرداز تصمیم ساز از سال 1387 عضو شورای عالی انفورماتیک می باشد و توسط این شورا احراز صلاحیت گردیده است .

عضویت در نظام صنفي رايانه اي کشور

شرکت داده پرداز تصمیم ساز از بدو تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور حضور فعالی در این تشکل صنفی داشته و مسئولیت کمیسیون نرم افزار آن را بر عهده دارد .

تقدیر نامه ها


برق منطقه ای آذربایجان

دریافت تقدیر نامه از شرکت برق منطقه ای آذربایجان بابت خدمات مهندسی بهای تمام شده (BABC)

دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

دریافت تقدیر نامه از دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی بابت تهیه و تدوین بودجه سال 1394 برمبنای عملکرد

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

دریافت تقدیر نامه از شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بابت نرم افزار IRABC